(de tijdelijkheid van) ruimtegebruik in de dapperbuurt

(de tijdelijkheid van) ruimtegebruik in de dapperbuurt

Er is veel leegstand in de dapperbuurt wat zorgt voor ongezelligheid, gentrificatie, segregatie enz. Lou de Monchy en ik kregen de kans om te spelen met ruimtegebruik en de tijdelijkheid daar van bij @dapper_projectruimte